Befreundete Schulen

John Ding International Academy of Tai Chi Chuan
 www.masterdingacademy.com 

Tai Chi Zentrum Koblenz
 www.tai-chi-chuan.com

Genki Kön
 www.genkischule.blogspot.de

Tai Chi Schule Düsseldorf
 www.tai-chi-chuan-duesseldorf.de

Wudang Deutschland
 www.wudang-deutschland.com

IOKAI Shiatsu
 www.meridian-shiatsu.de


Sonstiges
 www.yang-taichi.com